ARTIKLER OM DEPRESSION!
STRESS & DEPRESSION
DU ER IKKE ALENE!
stress og depression

Stop aldrig en medicinsk behandling, uden samråd med din læge/behandler. Medicin må ikke stoppes fra dag til dag, men kræver en langsom nedtrapning.

Copyright © 2011 stressogdepression.dk  l  Alle rettigheder er forbeholdt stressogdepression.dk  l  Kontakt: stressogdepression.dk


Medicinsk behandling af depression


  


Af Poul Videbech, professor i psykiatri, ledende overlæge

  


   

Det er en udbredt misforståelse, at hvis man behandler depression eller angst medicinsk, er det fordi, man tror, at sygdommene skyldes en afsporet kemi inde i hjernen og ikke psykologiske forhold.

Det ligger i opfattelsen af sjæl og legeme som noget adskilt - hvilket er en integreret del af vores kristne kultur - at det er svært at forestille sig, at vores tanker og følelser er intimt sammenhængende med de kemiske og elektriske processer inde i vores hjerne. Det er ikke det samme som at sige, at vores tanker og følelser kan reduceres til disse fænomener. Der er ingen tvivl om, at vores indre liv er mere end summen af de processer, det udspringer af.

En depression kan ganske vist beskrives på et kemisk/fysisk plan, men man kan ikke få smerten og lidelsen med ind i billedet, for slet ikke at tale om forholdet til andre mennesker, som også påvirkes ved en depression. Dette vil kun kunne beskrives ved hjælp af andre videnskaber, som for eksempel psykologi og måske sociologi. Derfor vil man aldrig kunne erstatte psykiateren eller psykologen med en neurobiolog.

PET-undersøgelser af hjernens stofskifte og blodgennemstrømning viser, at både psykoterapi og medicin påvirker hjernen på måder, der minder meget om hinanden. Nogle mennesker opfatter imidlertid det ene som mere fint og rigtigt end det andet. Det afgørende må dog være, at man vælger den behandling - eller kombination af behandlinger - som er dokumenteret effektiv, samtidig med at der i videst muligt omfang tages hensyn til individuelle forhold og ønsker. Som nævnt andetsteds er medicinsk behandling i kombination med samtaler oftest mest effektivt ved sværere depressioner.

  


Hvilke typer medicin findes der?

Man kan inddele antidepressive midler i flere hovedgrupper alt efter, hvilke transmittersystemer (signalstoffer) de påvirker i hjernen:

De klassiske tricykliske stoffer griber ind i en lang række af hjernens transmittersystemer (blandt andet serotonin-, noradrenalin-, acetylcholin-stofskiftet). Dette giver en meget sikker effekt, men også mange bivirkninger. På grund af de mange bivirkninger har der været et meget stort ønske om at udvikle nye antidepressive midler med færre bivirkninger. Desuden ønskede man også stoffer, der var mindre farlige ved en overdosis. Dette har ført til udviklingen af de tre sidste kategorier af stoffer, som nævnt ovenfor.


Hvor effektive er pillerne?

Ved svære depressioner er stofferne effektive i 60 til 70 procent af tilfældene. Jo værre depressionen er, desto bedre virker stofferne. De kan med særlig god effekt kombineres med psykoterapi. Kun ECT-behandling er mere effektiv end den medicinske behandling af depression. Ofte er det dog nødvendigt at prøve sig lidt frem med hvilket præparat der virker bedst til den enkelte. Så man skal ikke give op, hvis det første stof, man prøver, ikke virker.

Til sammenligning skal nævnes, at der er nogenlunde samme succesrate (60 procent) af de mest effektive psykoterapiformer vi kender, nemlig kognitiv terapi og interpersonel psykoterapi.


Hvilke kliniske effekter har medicinen?

De kliniske virkninger er fælles for flere af stofferne. Derimod er bivirkningerne temmelig forskellige. Her omtales først de ønskede virkninger:


Risikoen for misbrug

Antidepressive midler kan ikke misbruges. Man bliver ikke høj af dem og oplever intet sus ved at tage dem, som man for eksempelvis kan opleve det med heroin, ecstacy eller stesolid-præparater. Tværtimod vil bivirkningerne forhindre et misbrug. Det ses meget hyppigt, at mennesker med angst eller depression, begynder at drikke for at dulme de rædsomme symptomer. Hvis man så behandler de oprindelige symptomer effektivt, så er vejen banet for at komme ud af misbruget. På den måde kan antidepressiv medicin mindske tendensen til misbrug.

Giver man pillerne til raske mennesker bliver de ikke lykkelige eller får noget særligt ud af dem – udover bivirkningerne!


Alt, der virker, har bivirkninger

Nedenfor nævnes nogle almindelige bivirkninger samt enkelte mere sjældne. Heldigvis er det ikke alle patienter, der får alle bivirkninger. Enkelte patienter mærker slet ikke nogle bivirkninger overhovedet.

Visse af stofferne - men som regel ikke SSRIerne - er sløvende, i alt fald i starten af behandlingen. Dette er en bivirkning, hvis man for eksempel tager stoffet om morgenen. Men kan man ikke sove om natten på grund af depressionen, kan effekten udnyttes ved at hele dosis tages inden natten. Dette sikrer en god nattesøvn, hvorved den deprimerede hurtigere genvinder sine kræfter. Inden man selv eksperimenterer med dette, bør lægen dog spørges til råds.

De seksuelle bivirkninger er ofte yderst generende. Ganske vist kan man håbe på, at de forsvinder efter nogen tid, men det kan blive nødvendigt at skifte præparat. Dette kræver samråd med ens psykiater.

Bivirkninger ved SSRI-præparaterne

Bivirkninger ved TCA-præparaterne

Bivirkninger ved SNRI-præparaterne

Bivirkninger ved NaSSA-præparaterne

Kilde: netdoktor.dk

HJEM INDLEDNING MIN HISTORIE STRESS DEPRESSION ANGST GODE RÅD REDSKABER NYHEDER FLERE HISTORIER BLOG TEST HJERNEN LYMFESYSTEMET
Til toppen


A Helping Hand: Symptoms of Depression


De klassiske symptomer på depression, hér illustreret af TheDanishCodega

Indtalt på engelsk

Hvad er depression?

Hvordan er symptomerne på depression?

Hvordan kan det helbredes?