MIT LIV MED STRESS OG DEPRESSION
STRESS & DEPRESSION
DU ER IKKE ALENE!
stress og depression
Stress Response Animation

Har du fået konstateret stress? - Kan du svare ”ja” til dette spørgsmål, beder vi dig om at deltage i vores lille undersøgelse her på stressogdepression.dk

Alt du skal gøre er at svare på, om du er A eller B menneske.

A-menneske = jeg elsker at stå tidligt op og gå tidligt i seng.

B-menneske = jeg elsker at sove længe og gå sent i seng.Vi takker venligst for din deltagelseCopyright © 2011 stressogdepression.dk  l  Alle rettigheder er forbeholdt stressogdepression.dk  l  Kontakt: stressogdepression.dk

Stop aldrig en medicinsk behandling uden samråd med din læge/behandler. Medicin må ikke stoppes fra dag til dag, men kræver en langsom nedtrapning.

Fakta om stressStress kan defineres som en belastnings tilstand, som afhænger dels af belastningen (der kan komme fra omgivelserne eller fra individet selv), dels af den individuelle følsomhed og reaktionstilbøjelighed.

Stress kan være kortvarig, akut, f.eks. eksamensnervøsitet (med øget noradrenalin i organismen = kamphormon) eller langvarig, kronisk (med øget kortisol = stresshormon). Det er især den sidstnævnte, der har konsekvenser for helbredet.


Symptomer
Symptomerne på stress kan inddeles i psykiske (f.eks. træthed, angst, svigtende koncentration, ubeslutsomhed), fysiske (hovedpine, indre uro, rysten m.m.) og adfærdsændringer (søvnløshed, misbrug).


Hyppighed og køn
De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt opleve stress. En femtedel af befolkningen har næsten dagligt symptomer på stress, hyppigst ufaglærte og kvinder (måske fordi kvinder i højere grad vedkender sig det end mænd).


Forløb
Stress afhænger på den ene side af belastningen (f.eks. sygdom, vedvarende konflikter, for stor arbejdsbyrde, pålagt eller påtaget), på den anden side af personens evne og ressourcer til at håndtere eller leve med disse belastninger.


Stress og biologi
De biologiske mekanismer ved stress er i vidt omfang blevet klarlagt i de senere år. De omfatter komplicerede ændringer i hormoner (især stigning i kortisol) og signalsubstanser (især adrenalin, noradrenalin og serotonin).


Psykisk og fysisk sygdom
Stress fører ofte til både psykiske sygdomme, især depression, angst og misbrug, og til legemlige sygdomme, herunder åreforkalkning og blodpropper, forhøjet blodtryk, migræne, psoriasis m.v.


Forskellige former for stress
Moderat og forbigående stress kan styrke immunforsvaret, men længerevarende stress svækker det og fører til et fald i antallet af infektionsbekæmpende blodceller og antistoffer.


Samfundsøkonomi og forebyggelse
De økonomiske følger af stress er uoverskuelige. Sygedage, fysisk og psykisk lidelse, hospitalsophold, misbrug, pensionering.

Stress kan i vid udstrækning forebygges og begrænses/behandles med vejledning og evt. terapi. Samfundet med uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser har i høj grad også et ansvar for at fremme viden om stress og stressforebyggende tilrettelæggelse af arbejde og samarbejde.(KILDE: PSYKIATRIFONDEN)


HJEM INDLEDNING MIN HISTORIE STRESS DEPRESSION ANGST GODE RÅD REDSKABER NYHEDER FLERE HISTORIER BLOG TEST HJERNEN LYMFESYSTEMET
Til toppen

Før du ved af det, har stressen strammet sit greb om dig


Noget, et eller andet sted undervejs, gik totalt galt!

Menneskets evolution meget godt beskrevet, i denne fantastiske tegning