MIT LIV MED STRESS OG DEPRESSION
NATUREN
STRESS & DEPRESSION
DU ER IKKE ALENE!

Intet er bedre end selv at bevæge sig rundt i naturen og få stimuleret alle sine sanser - lytte til fuglene, dufte årstiderne, mærke sneen og se de flotte farver, som de fire årstider bidrager med, for blot at nævne nogle få ting, men her på siden kan du få nogle smagsprøver på hvad vores smukke planet har at byde på.

BEAUTIFUL NATURE IMAGES

Naturen har en fantastisk evne til at virke healende. Man behøver blot at tilbringe nogle få timer om ugen ude i naturen, for at mærke den afslappende effekt.

Den græske læge Hippokrates udtalte for 2.500 år siden ”Naturen læger alle sygdomme””Naturen læger alle sygdomme” lyder hans læresætning, som endnu den dag i dag hænger på væg­gen hos enhver naturmediciner, enten på græsk eller på tysk. Men han mente ikke naturen i den kristne definition af ordet som ”gudsskabt”, men naturens helbredelseskræfter, som er iboende i en organisme, - menneske, dyr eller plante. Og for Hippokrates var medicinen ikke andet end kunsten at efterligne disse helbredende processer. Dermed erkendte han klart, at en sygdom aldrig kun er en forstyrrelse i det ene eller det andet organ, men altid hænger sammen med hele organismen.


Og det virker forskelligt, alt efter hvilken forfatning patienten er i. Hippokrates gik et skridt videre: Han fandt ud af, at de forskellige temperamenter kan påvirke sygdomsbilledet. Han skelnede mel­lem typerne ”lymfatisk, galdebetonet, sangvinsk og sort galde” - typer, som i homøopatien senere blev defineret som ”flegmatisk, melankolsk, sangvinsk og kolerisk”. På den græske ø Kos grund­lagde han en medicinsk skole, hvor han underviste i anamnese - definitionen af en sygdom på basis af den syges forhistorie. Han tog særligt hensyn til de personlige og individuelle symptomer - også drømmene - og lagde dermed grunden til psykoterapien.


Sygdom blev opfattet som en funktionel hændelse i hele organismen, og han beskrev dens udvik­ling. Dette gav sig udslag i en prognose, der i modsætning til vores indsnævring af begrebet til kun at omfatte fremtiden også angiver nuværende status og tidligere forløb. Hippokrates gik altid induk­tivt fra det kendte til det ubekendte. Først iagt­tog han omhyggeligt, så overvejede han, hvordan det hele skulle forklares og indordnes. Symptomer betragtede han som naturens tegn, der viser krop­pens tilstand og fører behandlingen på rette spor.


Også midlerne hentede han fra naturens ”helbredende skatkammer” - i hvert fald når det gjaldt indre sygdomme. Han mente, at naturen helbreder på tre måder. Passivt og statisk ved ro, af­holdenhed og søvn, aktivt og dynamisk ved bevægelse og øget næring og endelig gennem ’målrettede anfald’ - fremkaldelse af kroppens egne reaktioner gennem kunstig feber, opkastning, afføring osv.


Her ser man grundlaget for den senere naturhelbredelse. Hippokrates indrettede hele sin levevis ef­ter den oprindelige betydning af ordet diæt, og han er ophavsmand til begrebet diætetik, ernærings­lære. Fra ham stammer udsagnet: ”Naturen bør være din medicin”. Det var denne geniale græker, der 400 år før vor tidsregning erkendte, at forkert kost fører til sygdomme. Han skrev: ”De samler sig lidt efter lidt og bryder langsomt ud”. Det burde enhver nutidig kræftforsker af den konventio­nelle skole tænke lidt over.


Men Hippokrates gik endnu videre: Han skelnede mellem to modsætningsfyldte, men ligeværdige grundprincipper for behandling - afhængig af sygdommens årsag:

Sygdomme, der fortrinsvis er betinget af en ydre og lokaliseret årsag. Her konkluderede han logisk, at hvis man gør noget ved årsagen, forsvinder følgerne - efter princippet om at helbrede med et modsat middel. Men hvor ofte kender man årsagerne så nøjagtigt og entydigt, at det er muligt at sætte ind med en passende ”kausal” behandling? Kun ved ganske få sygdomme har det indtil i dag været muligt - f.eks. influenza forårsaget af ganske bestemte virustyper og vitamin­mangelsygdommen skørbug.


Sygdomme, der fortrinsvis skyldes indre og mangeartede åsager. Dette gælder næsten alle syg­domme, og så godt som altid er sygdommen en følge af en hel række af omstændigheder, der har udviklet sig igennem hele den syges liv. Derved bliver de dybestliggende årsager ofte ved med at være skjulte, og man må i behandlingen holde sig til de symptomer, man kan påvise.


Til sidstnævnte sygdomstype opstillede Hippokrates så det princip, som Samuel Hahnemann, ho­møopatiens grundlægger, mere end 2000 år senere formulerede til ”Lige helbreder lige”. Afførende midler kan f.eks. give forstoppelse, men omvendt kan også ting, der virker stoppende, tømme tar­men. Det, der standser vandladningstrangen, kan også bringe den tilbage, hvis den mangler.


Konsekvensen af disse betragtninger og overvejelser formulerede Hippokrates til følgende krav: ”Lægen skal alt efter syg­dommens natur og oprindelse nogle gange helbrede med det modsatte, nogle gange med det samme”.


Kilde: helsenyt.com


Blue Planet - (beautiful nature) - music Igor Krutoi
Blue Planet part III
Blue Planet (part II )beautiful nature


ADVARSEL!!  Store chancer for et følelsesladet øjeblik.

Du kan risikere at følelserne får frit løb og tårerne kommer til at trille ned af dine kinder.

Dette sker ofte når man er fysisk og psykisk nedkørt, men husk på det altid hjælper, at få løftet lidt på låget til følelserne.

Nu hvor du er advaret vil jeg ønske dig god fornøjelse med de flotte naturbilleder og den skønne musik herunder.

Copyright © 2011 stressogdepression.dk  l  Alle rettigheder er forbeholdt stressogdepression.dk  l  Kontakt: stressogdepression.dk

Stop aldrig en medicinsk behandling uden samråd med din læge/behandler. Medicin må ikke stoppes fra dag til dag, men kræver en langsom nedtrapning.

HJEM INDLEDNING MIN HISTORIE STRESS DEPRESSION ANGST GODE RÅD REDSKABER NYHEDER FLERE HISTORIER BLOG TEST HJERNEN LYMFESYSTEMET
Til toppen